Human Resource Management • Strategic Optimization • Employer Branding

Strategic Human Resources Optimization

Enter the World of Amare People

Powered by Mandy de Water 20 juli 2024
Human Resource Management • Strategic Optimization • Employer Branding

Strategic Human Resources Optimization

Enter the World of Amare People

Excellence in Human Resources by Mandy de Water
Hoe zorg je dat je organisatie stabieler en bestendiger wordt en veranderingen als een kans kan gaan benutten in plaats van als een crisis ziet? Hoe kom je als werkgever in contact met de voor jou interessante doelgroep? Hoe zorg je dat de goede kandidaten ook voor jou kiezen en zorg je voor een blijvende effectieve workforce binnen je organisatie?

Het tijdperk waarin Human Resources programma's primair gericht waren op de interne wensen van een organisatie waarbij aandacht voor effectieve marktaansluiting werd verwaarloosd is echt voorbij. De dynamiek aan de werknemerszijde is groter dan ooit. Het huidige tijdperk vereist een passend antwoord op de behoefte van de werknemers. Loyaliteit is niet meer vanzelfsprekend. Daarmee is een fase aangebroken waarin herkenbaarheid en identiteit van een organisatie sleutelbegrippen vormen.

Amare People is een Human Resource Management bureau, opgericht in 2012 door mij, Mandy de Water. Met Amare People ben ik met name gespecialiseerd in het inrichten, professionaliseren en optimaliseren van het gehele Human Resources proces.
Omdat ik in het verleden ook diverse omvangrijke recruitment projecten heb opgezet met focus op het vergroten van de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van een organisatie in de arbeidsmarkt, ben ik extra bewust geraakt van de waarde van 'marktgericht' opereren binnen HR. Het is gebleken dat dit mij heel erg heeft geholpen en nog steeds helpt om de HR processen intern sneller en beter te optimaliseren, ongeacht de omgeving.

Tegenwoordig is de identiteit van de organisatie hét uitgangspunt bij het opzetten van effectief HR beleid. Een heldere en passende identiteit die in de praktijk in alle facetten van de organisatie doorklinkt bepalen de effectiviteit van het HR-beleid, het HR-team, de ingezette middelen en de resultaten.
Aan de instroomzijde vormen effectieve en professionele Arbeidsmarkt Communicatie en Recruitment Marketing belangrijke pijlers.
Aan de doorstroom- en uitstroomzijde vormen passende coaching en Learning & Development trajecten de pijlers.

Met Amare People haal ik de voldoening uit het opzetten en uitbouwen van een professioneel HR programma zodat een organisatie gereed is voor het heden en de toekomst. Daarnaast heeft het starten van dit initiatief mij een fantastische kans gegeven om binnen een relatief kort tijdbestek ontzettend veel waardevolle kennis en ervaring op te doen op te doen binnen zeer uiteenlopende dynamische werkomgevingen.

Strategic Human Resource Optimization – Amare People
Instroom én behoud van de juiste medewerkers vereist beloftes waarmaken —
Loyaliteit heeft plaatsgemaakt voor zingeving en voldoening