Human Resource Management • Strategic Optimization • Employer Branding

Strategische consultancy

Excellence in Human Resources by Mandy de Water 29 mei 2024
Human Resource Management • Strategic Optimization • Employer Branding

Strategische consultancy

Vraagstukken omtrent innovatief HR leiderschap en positionering

Naast mijn dagelijks sturende en/of leidinggevende rol die ik vanuit een bedrijf of organisatie bekleed, verleen ik ook op verzoek consultancy diensten op het gebied van innovatief HR leiderschap en positioneringsvraagstukken. Je kunt hierbij denken aan een heisessie op MT/board niveau, het ontwikkelen van programma’s hieromtrent en de implementatie ervan of vraagstukken met betrekking op de identiteit van de organisatie, herkenning, branding en modernisering van HR in een steeds dynamischer wordende business wereld. Omdat dergelijke vraagstukken de organisatie op alle niveau's en lagen raken, begin ik met het stellen van vragen, op board niveau maar ook op operationeel niveau. Mijn oplossingen kenmerken zich door professionalisering van de organisatie die niet alleen succesvoller wordt maar ook efficienter: Een totaaloplossing.

Mijn beleid heeft als niet onbelangrijk neveneffect dat mensen hun plezier in hun werk verder uitdiepen of terugvinden omdat ze weer werken vanuit hun capaciteiten en met een sterker zelfbesef. Het levert authentieke, capabele, betrokken en daarmee werkelijk gemotiveerde collega's op die als team onverslaanbaar zijn. Het resultaat is een sterk onderscheidend succes waarbij efficiëntie op de juiste wijze wordt toegepast.
Waarom werk je ergens?
Mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn,
kosten geen geld maar leveren exponentieel meer op.
Het worden winnaars
die met plezier naar hun werk gaan en met passie doen waar ze goed in zijn.

De feiten op een rijtje

Iets over innovatie...

— Oude spelregels gelden niet meer —

1

De geruisloze verandering

Soms bestaat er binnen een organisatie angst voor verandering. Verandering wordt dan geassocieerd met een botte bijl die door een organisatie gaat en banen op de tocht zet. Mijn stijl kenmerkt zich door bijna geruisloze verandering. Dingen kunnen per slot van rekening pas echt ten goede veranderen als mensen zelf gemotiveerd zijn om deel te nemen en deel te zijn van de verandering.
2

Net zoals een sneeuwbal

Ik faciliteer het proces waarbij legitimiteit en mandaat moet worden verkregen om gewenste of noodzakelijke veranderingen te kunnen doorvoeren. In een volgende fase zorg ik voor interne ambassadeurs die het ontstane draagvlak verder ondersteunen uitbouwen.
Ik gebruik de tussentijdse successen als hefboom om het mandaat organisatiebreed verder uit te bouwen.
Zo wist ik niet zelden een vastgeroeste organisatiemachine weer aan de praat te krijgen, de algehele werksfeer te verbeteren en zorgde ik voor een aanwijsbare verhoging van de productiviteit en arbeidsethos. Het is belangrijk dat medewerkers bewust raken van hun kansen en keuzemogelijkheden en dat er ook daadwerkelijk keuze bestaat. Keuze om zelf vorm te geven aan je eigen ontwikkeling en carrière en kansen om waar gewenst jezelf met succes te kunnen ontplooien.
Zo wist ik - zelfs zonder het aanbieden van salarisverhogingen - belangrijke goudhaantjes die op het punt stonden de organisatie te verlaten, binnenboord te houden. Het levert een dankbare organisatie op waar mensen met plezier en trots voor willen werken en het verandert de organisatie in een toonbeeld van succesvol management.
3

Crisis is kans

Als veranderingen onoverkomelijk zijn, kun je ze maar beter als kans zien. In elke crisis schuilt immers een kans om succesvoller te worden. Als organisatie, als team. Als mens.
4

Met de wind in de rug

De organisaties die ik tref weten dikwijls wel dat er iets moet veranderen, maar weten niet wat of hoe. Het onderkennen van de noodzaak tot verandering maar niet nog niet weten hoe of wat, vereist al moed.
Ik zorg ervoor dat de organisatie gaat beseffen wat er moet veranderen en dat het daadwerkelijk in de gewenste vorm en richting verandert.
5

Panta Rhei

Stilstand is achteruitgang. Daarom is het zaak om als organisatie op z'n minst mee te bewegen met de dynamiek om je heen. Ik breng besef en bewustzijn met betrekking tot de organisatie en haar omgeving. Het klinkt wellicht wat zweverig, maar door de juiste stappen te ondernemen gaat een organisatie bijna letterlijk weer stromen.
6

Optimalisatie en professiona-
lisering

Naast het optimaliseren van processen draag ik ook significant bij aan een verdere professionalisering op elk niveau binnen de organisatie, beginnend bij de board of het MT.
7

Innovatie is
een middel

Het is geen doel op zich. Het is een (soms nog vanzelfsprekend) misverstand dat innovatie op zichzelf tot succes leidt. Innovatie is een belangrijk stukje gereedschap dat op de juiste manier, in de juiste richting en in de juiste mate moet worden toegepast.