Human Resource Management • Strategic Optimization • Employer Branding

Mijn stijl van leidinggeven

Excellence in Human Resources by Mandy de Water 13 april 2024
Human Resource Management • Strategic Optimization • Employer Branding

Mijn stijl van leidinggeven

Vertrouwen geven, opties creëren en successen delen

Een greep uit de kenmerken die mijn manier van leidinggeven typeren en waar ik voldoening uit haal.

Sensitief voor behoeftes

Ik ben sensitief voor behoeftes, zowel naar binnen als naar buiten toe. Behoeftes veranderen elke dag. Ik zoek naar de rode draad en maak daar structureel strategisch beleid op. Dat begint met een visie die ik ontwikkel op basis van die behoeftes. Mensen typeren mij soms als een veranderaar, maar feitelijk doe ik niets anders dan anticiperen op veranderende behoeftes. Stilstand is immers achteruitgang, met name in deze tijd waarin de arbeidsmarkt-dynamiek ontzettend is toegenomen.

Vertrouwen geven

Mensen zijn vaak tot meer in staat dan ze denken. Ik heb dit ooit bij mezelf mogen ervaren en dit zie ik ook bij mijn omgeving terug. Door vertrouwen te geven worden dingen mogelijk die men tot voor kort onmogelijk hield. Ik werk vanuit vertrouwen, zodat ik de potentie in anderen oprecht kan wakker schudden.

Keuzes creëren

Ik hou van vrijheid, net zoals ieder ander mens. Wil je zelfwerkzame mensen in je bedrijf verzamelen die intrinsiek gemotiveerd en gepassioneerd hun werk vormgeven, dan is het belangrijk om mensen deze vrijheid ook te laten ervaren. Om dit proces te ondersteunen creeer ik keuzes en mogelijkheden. Pas als mensen kunnen kiezen, worden ze ook bewust van de mogelijkheden die ze hebbben. Mogelijkheden die ze wellicht nooit voor ogen hebben gehad of voor mogelijk hebben gehouden.
Ik vind het heerlijk om mensen in dit keuzeproces te begeleiden. Juist door mensen subtiel te ondersteunen, voelen keuzes als vrijheid en niet als een beangstiging.

Aanwezig zijn waar nodig, maar niet onnodig

Ik hou ervan om mensen verantwoordelijkheden te geven, zodat ze zelf ook kunnen groeien naar welk punt dan ook. Tegelijkertijd hou ik een oogje in het zeil. Net zoals voor het concept innovatie, geldt ook voor management dat het een middel is, geen doel op zich.

Delen in succes

Ik vind het mooi als ik achteraf hoor dat mensen die ik deel heb gemaakt van mijn teams, zelf ook verder gegroeid zijn, zowel persoonlijk als in hun carrière. Ik heb ervaren dat als je mensen maximaal kunt laat groeien en in hun functie kunt laten floreren, je als leidingevende ook steeds minder op de voorgrond en aanwezig hoeft te zijn.

Wat ik voor mezelf wens, wens ik ook voor anderen
Mensen laten groeien werkt als een sneeuwbal effect
en is waar ik dankbaar voor kan zijn
als ik aan het einde van de dag
mijn werk afsluit.


Neem gerust contact met mij op eens te kijken wat ik voor jouw organisatie kan betekenen.